Här hittar du info om kommande möte, föreläsningar eller annat som kan vara intressant.

Möten annonseras ochså i ttELA

------------------ 

                                                          - - - 2021 - - -  

Med tanke på, att de allra flesta i vår förening nu fått sina två sprutor, vågar vi satsa på tre  månadsmöten i höst. Om inte myndigheterna kommer med nya råd angående att hålla avstånd o s v, så hoppas vi kunna genomföra följande

 

torsdag 30/9 kl 18

Till vårt första månadsmöte ansikte-mot-ansikte, kommer Beatrice Pettersson (BEA), demenssköterska i Vänersborgs kommun och berättar lite om hur tiden med pandemin varit och hur framtiden ser ut. Möteslokalen i Vänersborg.

OBS! Denna gång vill vi veta, vilka som tänker komma, så att vi kan ordna en Covid-säker miljö. Meddela senast 29/9 till någon av oss två:

Roger            mollerroger07@gmail.com            eller          070-69 14 887

Ingrid            i.wass@live.se                                   eller         070-25 11 218

 

 

torsdag 28/10 kl 18

Monika Velander Ryan, demenssamordnare i Trollhättans Stad informerar om sitt arbete och hur det fungerar i Trollhättan.

Detta möte kommer troligen att flyttas till Trollhättan. Adress meddelas senare.

 

 

torsdag 25/11 kl 18

Sista mötet i år blir under lättsamma former. Kanske med någon inbjuden gäst. Möteslokalen i Vänersborg.

 

 

  

/IW

 

 

 

.

 

 

 

 

                                           

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .