Här hittar du noteringar från våra senaste möten

----------------------------------

2022-06-02

Terminsavslutning.

3 av våra medlemmar deltog i Demensförbundets kongress, 7-8 maj. I den nya styrelsen, bestående av 9 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, ingår nu vår Ulf Andersson. Han är extra angelägen om att vårda nätverket för yngre anhöriga.

Ulf berättade också, att vi kan se fram emot Västsvenska Träffen i Trollhättan, i slutet av september. Sista gången vår förening anordnade denna träff, var år 2010 - då i Västra Tunhems bygdegård. Som vi minns det, anslöt ungefär 70 personer från olika demensföreningar här i väst. Det var också första gången, som Mats framförde musik från scen, den gången tillsammans med Magdalena Palm. Mer om den kommande träffen är att vänta.

Efter denna info dukade Ulf och Margareta fram grillade hamburgare med tillbehör. Den hygienförpackade ostskivan orsakade både huvudbry, skratt och blodvite. 

Kvällen fortsatte med svängglad musik av Ann, Mats och den fingerfärdige dragspelaren Sven-Gunnar. Vi fick njuta av både gamla godingar och en purfärsk sång med lokal anknytning.

Som sista punkt denna kväll, ställdes nybryggt kaffe fram tillsammans med gott fikabröd.

Vi tackar alla, som varit med och gjort denna gemytliga kväll.

Väl mött efter sommaren.

 

 

2022-04-28

Kvällen ägnades åt fria diskussioner. Hur tänker sig politikerna, att äldrevården ska fungera i framtiden?  Numera ska ju så många som möjligt bo kvar hemma så länge det går, med hjälp av hemtjänsten. Det medför, att de som flyttar till boenden, oftast är i behov av mycket hjälp. Trots det, minskas personalstyrkan - färre antal personal, ska serva flera antal boende. Här behövs ett nytänkande!

Vi diskuterade även hur viktigt det är, att maten är god och näringsriktig och att man får känna doften av nybakat bröd eller mat som står på spisen. Att få veckans mat levererad i 7 plastlådor gör ingen glad. Vi har alla sett bilder på dessa lådor med 3 kokta potatisar, urkokta gröna ärter och en panerad fiskfilé. Mycket oinspirerande! Näringsdeklarationen är dessutom näst intill meterlång. Nå, det är ju bra att man får veta, vad det är man sätter i sig. Men, varför låter man det bli så här? Måltiderna är nästan det viktigaste på hela dagen och nog borde man väl kunna unna de äldre något trevligare!

 

 

2022-03-31 

Månadsmötet lockade många medlemmar.

Vi hade denna gång besök av Monika Velander Ryan, demenssamordnare i Trollhättan. Hon berättade bl a om sitt team, som består av fysioterapeut, arbetsterapeut och demenssköterska vilka ska vara ett stöd för demenssjuka, som ännu bor hemma. Teamet ska fånga upp  "nya" demenssjuka, som förmedlats av vårdcentralerna. Man jobbar f n med att få ut information om demens och kontaktvägar på Trollhättans hemsida.

Vidare, så planeras för nya demensboenden och Monika ville ha in synpunkter - eller rentav en önskelista - för den kommande planeringen av boendemiljön.

Monika berättade också att Britta Lundqvists stiftelse nu planerar att anordna en rekreationsvecka för anhörigvårdare på Lilleskog utanför Alingsås.

 

 

 

2022-02-24

Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Samtliga av styrelsens medlemmar sitter kvar, vilket väl innebär att föreningen i stort sett är nöjd med det som uträttats. Se fliken Kontakt.

- Marita hade jämfört, den information om demens man kan hitta på Trollhättans resp  Vänersborgs hemsidor. Där skiljer sig mycket åt - den ena kommunen har inte lagt ut någon användbar information alls.

- Marita hade formulerat några frågor om demensvården, som vi ämnar ställa till lokalpolitikerna, nu inför valet. ttELA får uppdraget, att intervjua de folkvalda.

- Jack Lennartsson, f d polis, berättade om sin roll i yrkeslivet. Polisens arbete är mycket omväxlande. Förutom att vara lagens väktare, eftersöka försvunnen person  och stävja bråk och konflikter, kan man även behöva utföra akutsjukvård, hjälpa en förvirrad person hem eller en sjuk person till vården. Till värdefull hjälp är då t ex ett ICE-nr i telefonen, tjänsten "Hitta min telefon" eller ett märke som visar på en viss sjukdom och naturligtvis ett ID-kort.

 

 

2022-01-27

Vårt första möte i år var flyttat till Anhgörigstödets lokal i Vänersborg. Beatrice Pettersson (Bea), demenssjöterska i Vänersborg och hennes nya kollega fanns på plats och det dryftades en del frågor. Bland annat detta:

- En ledarskribent i vår tidning har uttryckt, att det är bättre för den demenssjuke, att bo kvar hemma så länge som möjligt. Han skriver också, att detta blir billigare för kommunen. Sanningen är, att man inte kan dra alla över en kam. Man måste alltid se till varje individs behov. Vilket känns tryggast - att bo hemma och få besök av många olika hemtjänstpersonal eller ett särskilt boende med personal i närheten? Dessutom blir det inte billigare för kommunen, när antalet hemtjänstbesök kommit upp i 6 ggr/dag.

- Socialstyrelsen samlar nu in idéer från kommuner och regioner för att gå igenom hela kedjan från Vårdcentralen till slutligt boende. 

- Minnesmottagningen i Uddevalla omorganiseras. Det medför bl a, att de inte gör hembesök i samma utsträckning som tidigare.

- Nu anställs 6 st utvecklingssköterskor i Vänersborg som ska finnas med ute i vården för att informera och i viss mån utbilda personal på plats. Syftet är, att höja kvaliteten på vården.

- Studiecirkel kring demens startar i Vänersborg den 21/2. Här tar man upp sjukdomen, bemötande, juridik, tandhälsa, rehab, bistånd m m. Tidigare deltagare bekräftar, att man lärt sig mycket på denna cirkel. Anmälan till Malin Alexandersson eller Beatrice Pettersson, 0521-721000.

 

 

 

 

 

 

/IW