Här hittar du noteringar från våra senaste möten

----------------------------------

2022-10-27

Oktobermötet gästades av Camilla och Johanna från Sjukhustandvården och Folktandvården.

God munhygien främjar god hälsa. Det gäller att ta hand om sin mun och sina tänder, likaväl som att sköta om sin kropp. Allt hänger ihop! Med åren kan man t ex börja känna av muntorrhet, få dålig smak i munnen eller få svårt att tugga och svälja. Då kan en tandhygienist hjälpa dig. Här kommer några enkla råd:

  • Låt det gärna gå 3 tim mellan varje gång du äter något (gäller även frukt och kaffe med mjölk), så att saliven hinner reparera emaljens påverkan.
  • Använd alltid fluortandkräm. Fluor hjälper saliven att reparera små kariesskador.
  • Gör rent mellan tänderna varje dag.
  • Bryggor och implantat kräver särskild hantering.
  • Protes ska rengöras med tvål och vatten - inte tandkräm, pga slipeffekten.
  • Om du är torr i munnen kan ett par droppar oliv- eller rapsolja på insidan av kinderna hjälpa upp.
  • Glöm inte att dricka vatten - hela din kropp mår bra av det.

För den som har särskilt stort behov av hjälp med tandvård, kan läkare skriva ut s k F- eller N-tandvård. Tala i så fall med din husläkare, som får bedöma hur stort behovet är.

 

 

2022-09-29

Denna gång hade vi besök av Demensförbundets föreningskonsulent Laila Eriksson. Som konsulent är hon en länk mellan förbundet och de lokala föreningarna. Förbundet planerar nu, att stuva om i organisationen och hennes tjänst kommer kanske inte att finnas kvar så länge till. Därmed skapas ett glapp mellan förbundet och föreningarna, som  inte är av godo. En åhörare erbjöd sig genast, att författa en skrivelse och förklara att konsulenten behövs för att stötta föreningarna.

I omorganisationen ingår också, att man tänker spela in filmer, att lägga ut på hemsidan samt, att bjuda in till webinarium d v s hålla möten på nätet. 

Ang möten på nätet i stället för fysiska möten, så är det redan en helt naturlig del i livet för nästa generation. Vi, som inte växt upp med digitala hjälpmedel, föredrar nog i allmänhet, att träffas på riktigt, men för Yngre-nätverket är det säkert bra både med webinarium och Facebook.

Vi hade också besök från våra systerföreningar i Mellerud och Dals-Ed. Vi borde ha ett närmare samarbete med varandra. Att träffas fysiskt och utbyta funderingar och erfarenheter skulle definitivt stärka oss. 

 

 

2022-08-25 

Så har då höstterminen startat oh vi kunde hälsa ett par nya medlemmar välkomna. 

Roger berättade, att han och Marita besökt valstugorna på torget i Vänersborg och tagit upp frågor om vård och omsorg. En del partier har nog inte funderat så ingående på just demensvården, men fick nu lite nya infallsvinklar, att tänka över.

Ulf informerade om "Västsvenska träffen" i Trollhättan, 28/9, som ju anordnas av Demensförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan. Den som vill komma med som åhörare, anmäler sig till Roger senast 15/9. Det är också angeläget, att någon/några från vår förening ställer upp och hjälper till.

Ulf har också haft kontakter med våra systerföreningar i Mellerud och Dals-Ed. De vill gärna ha ett närmare samarbete med oss och träffas åtminstone 2 ggr om året, för utbyte av  erfarenheter. Båda föreningarna kommer att få inbjudan till nästa möte, 29/9.

Några medlemmar berättade om sin situation med en sjuk närstående: Om oron för vad som skulle kunna hända, om hur växelboende känns både svårt men också som en lättnad. Vi känner alla igen oss i dessa berättelser. En närstående har fått diagnosen "ospecifiserad demens" vilket inte är acceptabelt.  

 

 

/IW