Här hittar du noteringar från våra senaste möten

----------------------------------

Månadsmötet i februari 2020 blev det sista mötet som kunde genomföras innan Corona-pandemin satte stopp för det mesta i samhället. 

Årsmöte 2021 kunde genomföras per capsulam, d v s utan personlig närvaro. Alla punkter som tillhör ett årsmöte, mailades ut/postades till medlemmarna, som hade möjlighet att komma med synpunkter innan sista datum, som var 2021-04-30.

Några mindre förändringar "klubbades" vad gäller styrelsens sammansättning (se fliken Kontakt). Den kanske viktigaste punkten var dock den om att skänka en gåva till Demensfonden. Efter pandemiåret, har ju föreningens verksamhet legat på is och vi har inte haft några andra utgifter än brevporton.

Till Demensfonden har föreningen därför skänkt 5.000 kr.

 

 

/IW