Här hittar du noteringar från våra senaste möten

----------------------------------

2022-09-29

Denna gång hade vi besök av Demensförbundets föreningskonsulent Laila Eriksson. Som konsulent är hon en länk mellan förbundet och de lokala föreningarna. Förbundet planerar nu, att stuva om i organisationen och hennes tjänst kommer kanske inte att finnas kvar så länge till. Därmed skapas ett glapp mellan förbundet och föreningarna, som  inte är av godo. En åhörare erbjöd sig genast, att författa en skrivelse och förklara att konsulenten behövs för att stötta föreningarna.

I omorganisationen ingår också, att man tänker spela in filmer, att lägga ut på hemsidan samt, att bjuda in till webinarium d v s hålla möten på nätet. 

Ang möten på nätet i stället för fysiska möten, så är det redan en helt naturlig del i livet för nästa generation. Vi, som inte växt upp med digitala hjälpmedel, föredrar nog i allmänhet, att träffas på riktigt, men för Yngre-nätverket är det säkert bra både med webinarium och Facebook.

Vi hade också besök från våra systerföreningar i Mellerud och Dals-Ed. Vi borde ha ett närmare samarbete med varandra. Att träffas fysiskt och utbyta funderingar och erfarenheter skulle definitivt stärka oss. 

 

 

2022-08-25 

Så har då höstterminen startat oh vi kunde hälsa ett par nya medlemmar välkomna. 

Roger berättade, att han och Marita besökt valstugorna på torget i Vänersborg och tagit upp frågor om vård och omsorg. En del partier har nog inte funderat så ingående på just demensvården, men fick nu lite nya infallsvinklar, att tänka över.

Ulf informerade om "Västsvenska träffen" i Trollhättan, 28/9, som ju anordnas av Demensförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan. Den som vill komma med som åhörare, anmäler sig till Roger senast 15/9. Det är också angeläget, att någon/några från vår förening ställer upp och hjälper till.

Ulf har också haft kontakter med våra systerföreningar i Mellerud och Dals-Ed. De vill gärna ha ett närmare samarbete med oss och träffas åtminstone 2 ggr om året, för utbyte av  erfarenheter. Båda föreningarna kommer att få inbjudan till nästa möte, 29/9.

Några medlemmar berättade om sin situation med en sjuk närstående: Om oron för vad som skulle kunna hända, om hur växelboende känns både svårt men också som en lättnad. Vi känner alla igen oss i dessa berättelser. En närstående har fått diagnosen "ospecifiserad demens" vilket inte är acceptabelt.  

 

 

/IW