Ta gärna kontakt

Ordförande Roger Möller               070 6914887 mollerroger07@gmail.com

Vice ordförande Marita Olsson     076-1279177

sekreterare Ingrid Wass                 070 2511218   i.wass@live.se   

 

-------------------------------------------------------

Styrelse vald vid årsmöte 2022-02-24

ordförande                     Roger Möller

vice ordförande             Marita Olsson

kassör                              Mats-Göran Widenberg

ledamot                            Ulf Andersson

revisor                             Bengt Therén

revisorssuppleant         Gunnar Svensson

valberedning                 Bengt Therén

(Ledamoter Ann Eriksson och Margaretha Alm samt sekreterare Ingrid Wass har samtliga 1 år kvar)