Ta gärna kontakt

Ordförande Roger Möller               070 6914887 mollerroger07@gmail.com

Vice ordförande Marita Olsson     076-1279177

sekreterare Ingrid Wass                 070 2511218   i.wass@live.se   

 

-------------------------------------------------------

Styrelse vald vid årsmöte per capsulam 2021-04-30

ordförande                     Roger Möller

sekreterare                     Ingrid Wass

ledamöter                       Ann Eriksson och Margaretha Alm

revisor                             Bengt Therén

revisorssuppleant         Leif Gyllin

valberedning                 Bengt Therén

(vice ordförande Marita Olsson, kassör Mats-Göran Widenberg och ledamot Ulf Andersson har samtliga 1 år kvar)