Här hittar du info om kommande möte, föreläsningar eller annat som kan vara intressant.

Möten annonseras ochså i ttELA och i Vänersborgaren.

------------------ 

                                                          - - - 2020 - - -  

 

 Detta år har verkligen inte liknat något, som vi förut varit med om. Samhället har länge gått på halvfart och många har inte kunnat umgås med sina närmaste under lång tid. Låt oss ändå se framåt med tillförsikt. Jul och nyår kommer det att bli, om även lite annorlunda.

 

Föreningsåret 2020 har i allt präglats av Coronasmittan och de rekommendationer, som den har medffört. Hur vår verksamhet kommer att se ut under  2021, är i denna stund, lite svårt att sia om. Vi hoppas förstås få komma igång så smått igen med våra månadsträffar. Till dess önskar vi alla våra medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/IW

 

 

 

.

 

 

 

 

                                           

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .