Här hittar du noteringar från våra senaste möten

----------------------------------

Månadsmötet i februari 2020 blev det sista mötet som kunde genomföras innan Corona-pandemin satte stopp för det mesta i samhället. Det verkar dock, som att vaccin är på gång efter årsskiftet.

Hur 2021 års verksamhet kommer att se ut,  är svårt att sia om idag. Vi hoppas förstås  kunna komma igång så smått. 

 

 

 

 

 

 

/IW