Ta gärna kontakt

Ordförande Roger Möller               070 6914887  roger.moller@comhem.se

Vice ordförande Marita Olsson     076-1279177

sekreterare Ingrid Wass                 070 2511218   i.wass@live.se   

 

-------------------------------------------------------

Styrelse vald vid årsmötet 2020-01-30

ordförande                      Roger Möller

vice ordförande              Marita Olsson

kassör                              Mats-Göran Widenberg

ledamot                           Ulf Andersson

revisor                              Birgitta Andersson

revisorssuppleant          Annica Lindbom

valberedning                  Bengt Therén

(ledamot Christina Lundgren och Ann Eriksson samt sekreterare Ingrid Wass har alla 1 år kvar)